Self Support

Self Support 6M.

Self Support 15M.

Self Support 18M.

Self Support 21M.

Self Support 24M.

Self Support 30M.


ทุกชิ้นส่วนของตัวเสาผ่านการชุบ Hot dip galvanized ทำให้เหล็กของตัวเสา

ไม่ขึ้นสนิมเป็นการปกป้องทั่วผิวชิ้นงานทั้งภายในและภายนอก มีอายุใช้งานเกิน 20 ปี        (ในสภาพแวดล้อมทั่วไป)

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

 

 :0880129239,0819396202

 

:0880129239

 

Visitors: 38,319